หมวดหมู่ - รับตรง 59

รับตรง59 ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ จุฬา 2559

รับตรง59 ผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิด รับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษระดับชาติทางศิลปะ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 สถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตย์ จุฬา 2559

รับตรง59 สถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตย์ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ จุฬา 2559

รับตรง59 การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตย์ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2559

รับตรง59 ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางกีฬา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 คณะวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

รับตรง59 คณะวิทยาศาสตร์ 4 โครงการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ 4 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

รับตรง59 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬา 2559

รับตรง59 วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 นักเรียน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา 2559

รับตรง59 นักเรียน 4 จ.ชายแดนภาคใต้ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนไทยใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ โดยวิธีรับตรง แบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง59 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทั่วประเทศ ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ม.เชียงใหม่ 2559

รับตรง59 กระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD ม.เชียงใหม่ 2559

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ODOD คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 86 จาก 93 : 1 ก่อนหน้า 83 84 85 86 87 88 89 ถัดไป 93