มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รับตรง59 โควตาพื้นที่/โอลิมปิก คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต รับตรงตามพื้นที่และโควตาโอลิมปิกวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ตามพื้นที่ สาธารณสุขศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรงตามพื้นที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ โดยวิธีรับตรง โควตาวิธีรับตรงตามพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทินรับตรง59 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศปฏิทินดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โควตาความสามารถพิเศษ ทั่วประเทศ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 โควตา การจัดการโรงแรม/ธุรกิจระหว่างประเทศ ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรการจัดการการโรงแรม และหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2558 (ครั้งที่ 3)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 3)

รับตรง58 โควตาโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2558

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โควตาโครงการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2558 (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรง โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

หน้า 7 จาก 11 : 1 ก่อนหน้า 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป 11
ติดตามข่าวสารผ่านทาง LINE ได้แล้ววันนี้ (กดเลย)