รับตรง59 ตามพื้นที่ สาธารณสุขศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2559

รับตรง59 ตามพื้นที่ สาธารณสุขศาสตร์ ม.อุบลราชธานี 2559

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิธีรับตรงตามพื้นที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 16 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 5)

สาขาที่เปิดรับ

 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิ่งแวดล้อม
  • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
   • สาธารณสุขศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม อย่างน้อย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ คณิต ภาษาต่างประเทศ รวมกันไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 2 ครั้งที่ 1/2559
 • พื้นที่ภาคอีสาน
  • กำลังศึกษาในสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ดังนี้ อุบลราชธานี ยโสธร ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคายบึงกาฬ
 • พื้นที่ภาคอื่น
  • กำลังศึกษาในสถานศึกษาภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ ยกเว้น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดข้างต้น
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 42 คน
 • (หน้า 3)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์