หมวดหมู่ - กองทัพเรือ

รับตรง61 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2561

รับตรง61 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2561

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง59 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2559

รับตรง59 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2559

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2558

รับตรง58 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2558

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการรับตรง นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2557

โครงการรับตรง นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2557

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2557