รับตรง61 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2561

รับตรง61 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2561

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2561

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 ธันวาคม 2560 – 14 กุมภาพันธ์ 2561

สาขาที่เปิดรับ

  • นักเรียนจ่าทหารเรือ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 หรือเทียบเท่า
  • เป็นชายโสด อายุ 18 – 20 ปี
  • สำหรับทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พฤษภาคม 2561
  • สำหรับทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 – 24 ปี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบคัดเลือก

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์