โครงการรับตรง นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2557

โครงการรับตรง นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2557

กองทัพเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2557

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 มกราคม – 8 กุมภาพันธ์ 2557 (สมัครทางไปรษณีย์)
 • 11 – 19 มกราคม 2557 (สมัครด้วยตัวเองส่วนภูมิภาค)
 • 8 – 23 กุมภาพันธ์ 2557 (สมัครด้วยตัวเองส่วนกลาง)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6
 • หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ
 • เป็นชายโสด อายุ 17 – 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2540)
 • หรือทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรือที่ร้องขอเข้ากองประจำการ อายุ 18 – 20 ปี (ผู้ที่เกิด ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2537 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2539) ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เมษายน 2557
 • หรือทหารกองประจำการสังกัดกองทัพเรืออายุ 21 – 24 ปี (ผู้ที่เกิด 1 มกราคม พ.ศ.2533 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2536) ซึ่งครบปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เมษายน 2557 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากกองประจำการ) ที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี
 • มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร ทั้งในและนอกราชการ มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
 • ว่ายน้ำเป็น

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครด้วยตนเอง ที่หน่วยรับสมัครสวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์