รับตรง58 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2558

รับตรง58 นักเรียนจ่าทหารเรือ กองทัพเรือ 2558

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 5 มกราคม – 22 กุมภาพันธ์ 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • นักเรียนจ่าทหารเรือ

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
  • เป็นชายโสด อายุ 17 – 20 ปี (เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2538 – 31 ธ.ค. 2541)
  • สำหรับทหารกองประจำการจะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน 30 เมษายน 2558
  • สำหรับทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 – 24 ปี (เกิดระหว่าง 1 ม.ค. 2534 – 31 ธ.ค. 2537)
  • (หน้า )

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เว็บไซต์