รับตรงทั่วประเทศ ... เอนท์ตรง.คอม

รับตรง59 โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น (รอบที่ 2)

รับตรง59 โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ม.ขอนแก่น (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตาภาคฯ และทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบที่ 2)

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 ทั่วประเทศ คณะสถาปัตย์ ลาดกระบัง 2559 (เพิ่มเติม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

รับตรง59 การจัดการกีฬา, การฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2559

รับตรง59 การจัดการกีฬา,การฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการกีฬา และสาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา โครงการพิเศษ คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี, กิจกรรมเด่น ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2559

รับตรง59 โควตาเรียนดี คณะศิลปศาสตร์ ราชมงคลศรีวิชัย 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโควตาเรียนดี, กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

รับตรง5 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ทั่วประเทศ 1,602 ที่นั่ง ม.ธรรมศาสตร์ 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 การจัดการกีฬา,การฝึกสอนกีฬา ม.ธรรมศาสตร์ 2559

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับตรง ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 (ปรับปรุง/ระเบียบการ)

รับตรง59 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2559

รับตรง59 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 แพทยศาสตรบัณฑิต 8 จ.ภาคเหนือ ม.พะเยา 2559

รับตรง59 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิต 8 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท-แนวใหม่ ม.พะเยา 2559

รับตรง59 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (แนวใหม่) โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 8 จ.ภาคเหนือ ม.พะเยา 2559

รับตรง59 การแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่ขนาน 2 ปริญญา ม.พะเยา 2559

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 8 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 1 จาก 160 : 1 2 3 4 ถัดไป 160