หมวดหมู่ - TCAS รอบ 1

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความเป็นเลิศภาษาอังกฤษ ทันตแพทยศาสตร์ จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS คณะทันตแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถทางวิชาการ สาขารังสีเทคนิค จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ความสามารถทางวิชาการ สาขารังสีเทคนิค จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬา 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านการเกษตร เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS 62 รอบ 1 ผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2562

รับตรงTCAS 62 รอบ 1 ผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการส่งเสริมผู้มีทักษะพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ม.สงขลา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 โครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการ Sci Seed สานฝันคนพันธุ์วิทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ทายาทแพทย์แผนไทย ม.สงขลานครินทร์ 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS โครงการทายาทแพทย์แผนไทย คณะการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรงTCAS62 รอบ 1 เศรษฐศาสตร์/นานาชาติ จุฬา (Early Admissions)

รับตรงTCAS62 รอบ 1 เศรษฐศาสตร์/นานาชาติ จุฬา (Early Admissions)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

รับตรงTCAS62 รอบ 1 วิทยาศาสตร์จิตวิทยา จุฬา 2562 (Early Admissions)

รับตรงTCAS62 รอบ 1 วิทยาศาสตร์จิตวิทยา จุฬา 2562 (Early Admissions)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะจิตวิทยา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ Early Admissions)

หน้า 35 จาก 42 : 1 ก่อนหน้า 32 33 34 35 36 37 38 ถัดไป 42