TCAS/รับตรง61 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2561

รับตรงTCAS62 รอบ 1 ยื่นผลงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลา 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 ธันวาคม 2561
 • (TCAS รอบ 1)
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
  • เป็นบุตรเจ้าของฟาร์มและทำอาชีพเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพหลักโดยมีหลักฐานรับรอง
 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของสายวิทยาศาสตร์ชีวภาพหรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
 • นักเรียนมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) หรือ 5 อำเภอในจังหวัดสงขลา (สะเดา นาทวี เทพา จะนะ สะบ้าย้อย)
  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์คณิต
  • มีภูมิลำเนา และศึกษาในโรงเรียนในพื้นที่ข้างต้น
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิทย์ คณิต ภาษาอังกฤษ แต่ละกลุ่มไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนที่รับ

 • 6 คน
 • (หน้า 2)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลงาน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8