หมวดหมู่ - ราชภัฏสุรินทร์

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทรับตรง, ทั่วไป ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2559

รับตรง59 ภาคปกติ ประเภทรับตรง, ทั่วไป ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง และประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2558 (รอบที่ 2)

รับตรง58 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2558 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2558

รับตรง58 ภาคปกติ ประเภททั่วไป ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558