หมวดหมู่ - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)

รับตรง59 โควตา เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 โควตา เทียบเข้า คณะการบัญชีและการจัดการ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เทียบเข้า ระบบโควตา คณะการบัญชีและการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ช้างเผือกอีสาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ช้างเผือกอีสาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 โควตาคณะดำเนินการเอง คณะพยาบาล ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 โควตาคณะดำเนินการเอง คณะพยาบาล ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ศิษย์ก้นกุฏิ-ความสามารถดนตรี ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ศิษย์ก้นกุฏิ-ความสามารถดนตรี ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีและผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 ต้นกล้านิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ต้นกล้านิติศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการต้นกล้านิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 เวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 เวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 เพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559 (3 รอบ)

รับตรง59 เพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559 (3 รอบ)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรพระพิฆเนศวร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (3 รอบ)

รับตรง59 ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 ฟ้าหม่นราชพฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 เพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

รับตรง59 เพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการเพชรราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

หน้า 9 จาก 13 : 1 ก่อนหน้า 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป 13