มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มมส

รับตรง59 เวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

ไม่อยากพลาดข่าวTCAS รับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิก)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 25 ธันวาคม 2558
 • (หน้า 9)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉิน หลักสูตร 2 ปี
 • หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ที่มีประสบการณ์ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) อย่างน้อย 1 ปี
 • หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ (EMT B) หรืออาสาสมัครกู้ชีพ 40 ชั่วโมง ที่มีประสบการณ์ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) หรือหน่วยกู้ภัย 1 ปีขึ้นไป
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • 10 คน
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 7)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย หรือสมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9