TCAS/รับตรง61 ผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ-ระบบเทียบเข้า ม.มหาสารคาม 2561

รับตรง59 ช้างเผือกอีสาน คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2559

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง คณะเภสัชศาสตร์ โครงการช้างเผือกอีสาน ประจำปีการศึกษา 2559

กําหนดการรับสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
  • 13 – 25 มกราคม 2559
 • สมัครด้วยตนเอง
  • 13 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2559
 • (หน้า 5)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิค คณะเภสัชศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีภูมิลำเนา และศึกษาอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 1 / PAT 2
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 22 คน
 • (หน้า 5)

กระบวนการคัดเลือก

 • ยื่นผลการเรียน
 • ยื่นผลการสอบ
 • สอบสัมภาษณ์
 • (หน้า 3, 5)
 • (ทุนการศึกษา หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5