หมวดหมู่ - รับสมัคร ใช้ GAT PAT

รับตรง58 โครงการ MOU คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

รับตรง58 โครงการ MOU คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์-กำแพงแสน 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ MOU คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 ใช้คะแนน GAT-PAT/7 วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 2558

รับตรง58 ใช้คะแนน GAT-PAT/7 วิชาสามัญ ม.สงขลานครินทร์ 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยใช้ผลคะแนนสอบ GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 7 วิชา ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 ช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2558

รับตรง58 ช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม  2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โควตาคณะดำเนินการเอง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2558

รับตรง58 โควตาคณะดำเนินการเอง คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหาสารคาม 2558

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โควตาที่คณะดำเนินการเอง คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2558

รับตรง58 +ทุนการศึกษา วิศวะช้างเผือกบูรพา ม.บูรพา 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการทุนการศึกษาวิศวะช้างเผือกบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โควตาบุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 โควตาบุตรชาวประมง คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในคณะประมง โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสการศึกษาต่อ บุตรชาวประมง ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โควตาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 โควตาจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์  2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในคณะประมง โควตาโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โครงการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 โครงการ สอวน. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

รับตรง58 โครงการ พสวท. คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 คณะวิทยาการจัดการ-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2558

รับตรง58 คณะวิทยาการจัดการ-ภาคพิเศษ ม.เกษตรศาสตร์-ศรีราชา 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดรับสมัครเพื่อบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2558

หน้า 92 จาก 101 : 1 ก่อนหน้า 89 90 91 92 93 94 95 ถัดไป 101