Faculty of Hospitality Industry

รับตรง58 รอบรับตรง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยดุสิตธานี 2558

รับตรง60 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2560 (2 รอบ)

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2558

รับตรง60 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2560 (2 รอบ)

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558