รับตรง58 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2558

รับตรง58 โครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน วิทยาลัยดุสิตธานี 2558

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประเภทโครงการพิเศษสำหรับโรงเรียน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 12 มิถุนายน – 22 ตุลาคม 2557 (รอบแรก)
 • 25 ตุลาคม 2557 – 22 มกราคม 2558 (รอบสอง)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรภาคภาษาไทย คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
   • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
   • สาขาวิชาการจัดการสปา
   • สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว้นท์
 • International Program : Faculty of Hospitality Industry
  • Bachelor of Business Administration in Hotel & Resort Management
  • Bachelor of Business Administration in Culinary Arts and Kitchen Management

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช.3 ปีการศึกษา 2557 (ทุกแผนการเรียนสามารถสมัครเรียนได้ทุกสาขาวิชา)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
 • สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์