รับตรง58 รอบรับตรง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยดุสิตธานี 2558

รับตรง58 รอบรับตรง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยดุสิตธานี 2558

วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 26 กุมภาพันธ์ – 24 มีนาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะอุตสาหกรรมบริการ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
   • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
   • สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
   • สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
   • สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นตส์
   • สาขาวิชาการจัดการสปา
 • Faculty of Hospitality Industry
  • Bachelor of Business Administration
   • Hotel and Resort Management
   • Culinary Arts and Restaurant Management

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบคัดเลือก
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยดุสิตธานี ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

รับข่าวสารเพิ่มเติม

รับตรง58 รอบรับตรง รุ่นที่ 1 วิทยาลัยดุสิตธานี 2558

เว็บไซต์