กำหนดการรับตรง58 ภาคปกติ คัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2558 (เพิ่มเติม)

กำหนดการรับตรง58 ภาคปกติ คัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาคปกติประเภทคัดเลือกทั่วไปประจำปีการศึกษา 2558 เพิ่มเติม

ข่าวด่วน

รับตรง58 ภาคปกติ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2558 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

  • 25 – 29 พฤษภาคม 2558

จำนวนรับ

  • 1,000 คน

กำหนดการรับตรง58 ภาคปกติ ประเภทคัดเลือกทั่วไป ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช 2558 (เพิ่มเติม)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์