รับตรง58 คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบตรง ม.ศิลปากร (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบตรง ม.ศิลปากร (ครั้งที่ 2)

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบตรง โครงการปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะมัณฑนศิลป์
  • สาขาวิชาออกแบบภายใน 3 คน
  • สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 1 คน
  • สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 คน
  • สาขาวิชาประยุกตศิลปศึกษา 8 คน
  • สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 2 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่มีคะแนนการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาคณะมัณฑนศิลป์ โดยสอบตรง ปีการศึกษา 2558 โครงการปกติ
 • เป็นผู้ที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ โดยที่สอบตรง ปีการศึกษา 2558 โครงการปกติครั้งที่ 1 เว้นแต่แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 19 คน
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4