รับตรง58 ประเภททั่วไป คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558

รับตรง58 ประเภททั่วไป คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ (โครงการปกติ) โดยวิธีรับตรง ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • การออกแบบภายใน 61 คน
 • การออกแบบนิเทศศิลป์ 15 คน
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ 35 คน
 • ประยุกตศิลปศึกษา 15 คน
 • เครื่องเคลือบดินเผา 25 คน
 • การออกแบบเครื่องประดับ 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้าย ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • 241 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7