กำหนดการรับตรง58 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2558

กำหนดการรับตรง58 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2558

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ประกาศกำหนดการการรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

# รับตรง58 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2558

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 – 30 เมษายน 2558

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กำหนดการรับตรง58 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2558

เว็บไซต์