รับตรง58 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2558

รับตรง58 นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 2558

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 30 เมษายน 2558
 • (หน้า 7)

สาขาที่เปิดรับ

 • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิทยาการเดินเรือ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
  • อายุไม่เกิน 21 ปี
  • 100 คน
 • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
  • อายุไม่เกิน 21 ปี
  • 75 คน
 • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • 25 คน
 • นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ หลักสูตรประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลเรือ
  • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • 25 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นชาย สัญชาติไทย
 • ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร
 • มีความสามารถในการว่ายน้ำได้เป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติงานในทะเลได้
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 225 คน
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบพลศึกษา
 • สอบภาคทฤษฎี
 • สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8