หมวดหมู่ - ผู้พิการ

TCAS64 รอบ 1 Portfolio โครงการผู้พิการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

TCAS64 รอบ 1 Portfolio โครงการผู้พิการ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบ 1 Portfolio โครงการผู้พิการ ประจำปีการศึกษา 2564