หมวดหมู่ - สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

รับตรง59 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2559 (3 รอบ)

รับตรง59 ดุริยางคศาสตรบัณฑิต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2559 (3 รอบ)

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถทางด้านดนตรี เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2559 (3 รอบ)

รับตรง58 ทุนคีตวัฒนา/ความสามารถดีเด่นรอบ 2 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2558

รับตรง58 ทุนคีตวัฒนา/ความสามารถดีเด่นรอบ 2 สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา 2558

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบทุนคีตวัฒนา/ความสามารถดีเด่นรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2558