หมวดหมู่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ม.กรุงเทพธนบุรี 2559

รับตรง59 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ม.กรุงเทพธนบุรี 2559

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี 2559 (2 รอบ)

รับตรง59 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี 2559 (2 รอบ)

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (2 รอบ)

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี 2558

รับตรง58 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี 2558

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558