หมวดหมู่ - วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

รับตรง59 +ทุน พยาบาล/จิตวิทยา/กายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 +ทุน พยาบาล/จิตวิทยา/กายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2559 (รอบ 2)

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมมอบทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

รับตรง59 +ทุน พยาบาล/จิตวิทยา/กายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2559

รับตรง59 +ทุน พยาบาล/จิตวิทยา/กายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2559

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมมอบทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 +ทุน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2558

รับตรง58 +ทุน คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2558

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมมอบทุนการศึกษาจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล ประจำปีการศึกษา 2558