หมวดหมู่ - โรงเรียนจ่าอากาศ

รับตรง59 นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 2559

รับตรง59 นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 2559

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนจ่าอากาศ เหล่าทหารต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 2558

รับตรง58 นักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ 2558

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนจ่าอากาศ เหล่าทหารต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการรับตรง 3 หลักสูตร โรงเรียนจ่าอากาศ 2557

โครงการรับตรง 3 หลักสูตร โรงเรียนจ่าอากาศ 2557

โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ปี 2557