หมวดหมู่ - ข่าวสารรับตรง

ปฏิทิน59 GAT-PAT / 9 วิชาสามัญ / O-NET / Admission 2559

ปฏิทิน59 GAT-PAT / 9 วิชาสามัญ / O-NET / Admission 2559

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการการรับสมัครและสอบคัดเลือก GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET และ Admission ประจำปีการศึกษา 2559

รับตรง58 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 2558

รับตรง58 กำหนดการและมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมรับตรงเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 2558

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศกำหนดการ รายชื่อมหาวิทยาลัย และขั้นตอนในการดำเนินงาน การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) ประจำปีการศึกษา 2558

หน้า 2 จาก 2 : 1 2