TCAS/รับตรง61 โควตา จ.นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ 2561

รับตรง58 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ม.วลัยลักษณ์ 2558

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 8 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 4)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำนักวิชาศิลปศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • ประเภทโควตา นักเรียนในภาคใต้
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
  • 100 คน
 • ประเภทรับตรง ทั่วประเทศ
  • มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.25 ขึ้นไป
  • 100 คน
 • (หน้า 4)

จำนวนรับ

 • รวม 200 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4