TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ธรรมศาสตร์ 2561

รับตรง58 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ภาคภาษาไทย (คัดเลือกตรง) ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 – 21 มีนาคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศิลปศาสตร์ สาขารัสเซียศึกษา ภาคภาษาไทย
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 100 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • ยื่นใบสมัครได้ที่ห้องโครงการรัสเซียศึกษา ห้อง ศศ. 230 ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8