รับตรง58 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

รับตรง58 นวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) ม.ธรรมศาสตร์ 2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 17 พฤศจิกายน 2557 – 30 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง 60 คน
  • วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ 60 คน
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 60 คน
 • (หน้า 4)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
 • มีผลการสอบ PAT หรือ 7 วิชาสามัญ
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 180 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (TU-PINE) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์