TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 โครงการช้างเผือก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปกติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โครงการช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 พฤศจิกายน 2557 – 30 มกราคม 2558
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 คน
  • การออกแบบอุตสาหกรรม 30 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่างๆ หรือเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.80
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 50 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5