รับตรง58 +ทุนการศึกษา 3 โครงการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2558

รับตรง58 +ทุนการศึกษา 3 โครงการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว 2558

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี พร้อมทุนการศึกษา 3 โครงการ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 2 – 26 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 5)

โครงการทุนร่มโพธิ์ทอง

 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือปวช. 3
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
  • คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
   • ภาษาจีน
   • ภาษาและวัฒนธรรมจีน
  • คณะบริหารธุรกิจ
   • การบัญชี
   • การจัดการ
   • การตลาด
   • การจัดการอุตสาหกรรม
   • ธุรกิจระหว่างประเทศ
   • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   • ธุรกิจจีน
   • การเงิน
   • การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • คณะนิเทศศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์
   • ภาษาอังกฤษ
   • การท่องเที่ยว
   • อุตสาหกรรมการบริการเพื่อการท่องเที่ยว
  • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   • วิทยาการคอมพิวเตอร์
   • จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 • จำนวนที่รับ
  • 38 คน
 • (หน้า 2)

โครงการทุนปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน (มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง-โรงพยาบาลหัวเฉียว-มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ)

 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
  • เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะพยาบาลศาสตร์
 • จำนวนที่รับ
  • 30 คน
 • (หน้า 3)

โครงการทุนอาจารย์พยาบาลศาสตร์

 • คุณสมบัติ
  • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  • มีผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • สาขาที่เปิดรับ
  • คณะพยาบาลศาสตร์
 • จำนวนที่รับ
  • 3 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์