TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.ขอนแก่น 2561

รับตรง58 +ทุน โอลิมปิกวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ขอนแก่น 2558

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชา การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 28 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • วิศวกรรมโยธา
  • วิศวกรรมไฟฟ้า
  • วิศวกรรมเกษตร
  • วิศวกรรมอุตสาหการ
  • วิศวกรรมเครื่องกล
  • วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเคมี
  • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50
 • เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โครงการสสวท.
 • หรือ เป็นนักเรียนที่ผ่านการอบรมค่าย 2 โครงการสอวน.
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4