รับตรง58 อินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 (ขยายเวลา)

รับตรง58 อินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์ 2558 (ขยายเวลา)

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาอินเดียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

  • 1 พฤศจิกายน 2557 – 29 พฤษภาคม 2558
  • 1 พฤศจิกายน 2557 – 12 มีนาคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

  • สาขาอินเดียศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จากในประเทศหรือต่างประเทศ
  • มีผลการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้ IELTS / TOEFL / TU-GET

รับข่าวสารเพิ่มเติม

วิธีสมัคร

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

เว็บไซต์