รับตรง58 +ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.มหิดล 2558 (รอบที่ 2)

รับตรง58 +ทุน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.มหิดล 2558 (รอบที่ 2)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 15 ธันวาคม 2557 – 26 มกราคม 2558

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
  • วิทยาการคอมพิวเตอร์
  • ระบบเชิงข้อมูลและระบบเชิงปัญญา
  • ระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • ระบบสื่อผสม
  • วิศวกรรมซอฟแวร์
  • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อระบบสุขภาพ
  • ระบบเครือข่ายสื่อสาร
  • การจัดการระบบสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา หรือที่อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตพญาไท

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์