TCAS/รับตรง61 โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ม.อุบลราชธานี 2561 (ครั้งที่ 2)

รับตรง58 โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 2558 (เพิ่มเติม)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

กําหนดการรับสมัคร

 • 4 – 30 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 7)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะวิทยาศาสตร์
  • สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • โควตาโอลิมปิกวิชาการ
  • นักเรียนทั่วประเทศที่ผ่านการอบรมค่าย 1 โอลิมปิกวิชาการของศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
 • โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
  • เป็นผู้เข้าร่วมโครงการยุววิจัยยางพาราของ สกว. หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ หรือเป็นนักเรียนที่ผ่านการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภูมิภาค ที่จัดโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 5 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 4)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8