รับตรง58 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

รับตรง58 โครงการบ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์-ภูเก็ต 2558

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการบ่มเพาะต้นกล้าวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 10 – 21 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะการบริการและการท่องเที่ยว
  • การจัดการการบริการ
  • การจัดการการท่องเที่ยว
 • คณะวิเทศศึกษา
  • วิเทศธุรกิจ:จีน
  • จีนศึกษา
  • ไทยศึกษา
  • วิเทศศึกษา
 • คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
  • วิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • ภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคพังงา และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557
 • มีผลการเรียน 5 ภาคการศึกษาตามแต่ละคณะ/สาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • รวม 130 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์