รับตรง58 +ทุน นร. 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

รับตรง58 +ทุน นร. 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ม.เกษตรศาสตร์-สกลนคร 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • บัดนี้ – 28 ธันวาคม 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 5 คน
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 10 คน
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 10 คน
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 5 คน
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล) และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จะนะ)
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 • (หน้า 2)

จำนวนรับ

 • 20 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์