รับตรง58 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 2558

รับตรง58 ความสามารถดีเด่นด้านกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม พระนครเหนือ 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ สำหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 20 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 6)

สาขาที่เปิดรับ

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
  • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • (หน้า 15)
 • ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
  • มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • มจพ.ปราจีนบุรี
   • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
   • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
  • มจพ.ระยอง
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
   • คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   • คณะบริหารธุรกิจ
  • (หน้า 17)
 • ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2-3 ปี/เทียบโอน 2-3 ปี
  • มจพ.กรุงเทพมหานคร
   • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
   • คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
   • คณะวิศวกรรมศาสตร์
   • วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • มจพ.ปราจีนบุรี
   • คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
  • (หน้า 42)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาร หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 6 / ปวช. / ปวส.
 • มีประวัติทางการกีฬาในช่วงปี 2555 – 2557 (กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เซปัก ตะกร้อ เทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล แบดมินตัน ฟันดาบไทย ฟันดาบสากล ฟุตบอล ฟุตซอล ยิงปืน ยูโด รักบี้ฟุตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด กอล์ฟ หมากกระดาน บริดจ์ เทควันโดเปตอง ครอสเวิร์ด มวยสากลสมัครเล่น คาราเต้โด ลีลาศ)
 • มีผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงปี 2555 – 2557 (นักร้อง นักดนตรี นักเต้น ไทย สากล ลูกทุ่ง นาฏศิลป์ จินตลีลา การแสดงพื้นบ้าน)
 • มีคุณสมบัติตามแต่ละคณะหรือสาขาวิชากำหนด
 • (หน้า 10)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 9)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์