รับตรง58 ทั่วประเทศ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58 ทั่วประเทศ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (ทั่วประเทศ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 23 มกราคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบ เท่าทั่วประเทศ
 • มีผลการสอบ GAT / PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู / PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • 28 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์