รับตรง58 โควตาพิเศษ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

รับตรง58 โควตาพิเศษ การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร 2558

มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาโครงการพิเศษ (โควตาพิเศษ) สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 5 – 16 มกราคม 2558
 • (หน้า 4)

สาขาที่เปิดรับ

 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ คณะศึกษาศาสตร์
 • (หน้า 2)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไปนี้
  • โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร
  • โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
  • โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย
  • โรงเรียนเจี้ยนหัว
  • โรงเรียนราชินีบูรณะ
  • โรงเรียนภัทรญาณวิทยา
  • โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม)
  • โรงเรียนยอเเซฟอุปถัมภ์
  • โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
  • โรงเรียนดรุณาราชบุรี
  • โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
  • โรงเรียนศรัทธาสมุทร
  • โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
  • โรงเรียนนาคประสิทธิ์
  • โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  • โรงเรียนสามพรานวิทยา
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
 • มีผลการเรียนวิชาภาษาจีนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีผลการสอบ PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
 • (หน้า 5)

จำนวนรับ

 • 32 คน
 • (หน้า 4)

วิธีสมัคร

 • โรงเรียนส่งใบสมัครของนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก จำนวนโรงเรียนละ 2 คน มาที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • (หน้า 4)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์