รับตรง58 โครงการผลิตครูคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558

รับตรง58 โครงการผลิตครูคุณภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ โครงการผลิตครูคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 9 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะศึกษาศาสตร์
  • คอมพิวเตอร์ 4 คน
  • ฟิสิกส์ 4 คน
  • เคมี 4 คน
  • ชีววิทยา 4 คน
  • คณิตศาสตร์ 4 คน
  • ภาษาไทย 4 คน
  • อังกฤษ 4 คน
  • พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย 4 คน
 • (หน้า 8)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ กำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี เลย และชัยภูมิ
 • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนอยู่ในอันดับ 1-5 ของโรงเรียน โดยโรงเรียนสามารถส่งได้ทั้ง 5 คน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50
 • มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

จำนวนรับ

 • 32 คน
 • (หน้า 3)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8