TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2561

รับตรง58 โควตาเรียนดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 2558

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 20 ตุลาคม – 7 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สถาปัตยกรรมหลัก 30 คน (หน้า 7)
  • ภูมิสถาปัตยกรรม 10 คน (หน้า 7)
  • สถาปัตยกรรมภายใน 25 คน (หน้า 9)
  • ศิลปะอุตสาหกรรม 40 คน (หน้า 10)
  • การออกแบบสนเทศสามมิติ 5 คน (หน้า 12)
  • นิเทศศิลป์ 5 คน (หน้า 13)
  • ภาพยนตร์และดิจิทัล มีเดีย 5 คน (หน้า 14)
  • การถ่ายภาพ 5 คน (หน้า 15)

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปีสุดท้าย) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองเทียบเท่า
 • มีผลการเรียนตามแต่ละสาขาวิชากำหนด

จำนวนรับ

 • รวม 125 คน
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ส่วนสนับสนุนวิชาการ (สำนักงานคณบดี) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • (หน้า 3)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15