รับตรง58 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง58 พัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางกีฬา ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

 • ต้องเป็นผู้มีคะแนนสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปีการศึกษา 2558 ตามคณะหรือสาขาที่ได้รับไว้ (โดยนักเรียนไม่ต้องรอผลคะแนนจากการสอบดังกล่าว)
 • มีคุณสมบัติตามแต่ละชนิดกีฬากำหนด
  • บาสเกตบอล / ฟุตบอล / วอลเลย์บอล / กอล์ฟ / เซปักตะกร้อ / ดาบสากล / เทควันโด / เทนนิส / เทเบิลเทนนิส / แบดมินตัน / เรือพาย / ฮอกกี้ / หมากกระดาน / ครอสเวิร์ด / บริดจ์ / โปโลน้ำ / ดาบไทย
 • (หน้า 2, 6)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 2)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์