รับตรง58 ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ ม.เชียงใหม่ 2558

รับตรง58 ผู้ที่มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ ม.เชียงใหม่ 2558

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นทางกีฬาระดับชาติ โดยวิธีรับตรง (แบบพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

ข่าวด่วน

กําหนดการรับสมัคร

 • 1 – 15 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 3)

สาขาที่เปิดรับ

 • คณะแพทยศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะทันตแพทยศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะรัฐศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • (หน้า 6)

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • มีผลงานทางด้านกีฬาในระดับชาติในชนิดกีฬาที่ได้ระบุไว้
  • กรีฑา / ว่ายน้ํา / โปโลน้ำ / บาสเกตบอล / ฟุตบอล / วอลเลย์บอล / กอล์ฟ / ซอฟท์บอล / เซปักตะกร้อ / ดาบสากล / ดาบไทย / เทควันโด / เทนนิส / เทเบิลเทนนิส / แบดมินตัน / ยิงปืน / ยูโด / รักบี้ฟุตบอล / เปตอง / วอลเลย์บอลชายหาด / ขี่ม้า / ลีลาศ / คาราเต้ / ครอสเวิร์ด / หมากกระดาน / หมากล้อม / บริดจ์ / จักรยาน / ยิงธนู / ยกน้ำหนัก / ฮอกกี้ / เรือพาย
  • หรือเป็นชนิดกีฬาที่จัดการแข่งขันในระดับ เอเชียนเกมส์ โอลิมปิกเกมส์ หรือชนิดกีฬาอื่นตามที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร
 • มีประวัติผลงานและความสามารถทางกีฬาในระดับชาติโดยพิจารณาผลงานย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี
 • (หน้า 2)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ที่ งานกีฬากองพัฒนานักศึกษา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • (หน้า 3)

รับข่าวสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์