TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง58 โควตาแหล่งฝึก พยาบาลศาสตรบัณฑิต ม.พะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 20 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญในโครงการจัดการศึกษาปกติของโรงเรียน
 • มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตแหล่งฝึกของโรงพยาบาลนั้นๆ
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 10 คน
 • โรงพยาบาลแม่สาย 2 คน
 • โรงพยาบาลพาน 2 คน
 • โรงพยาบาลแม่สรวย 2 คน
 • โรงพยาบาลพะเยา 10 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 5)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9