TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง58 นิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 8 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา 2558

[ หน้า 7 ] มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 8 จังหวัดภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558

รับตรง58 นิสิตทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 8 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา 2558

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8