TCAS/รับตรง61 ประเภทรับร่วมกัน ม.พะเยา 2561

รับตรง58 นิสิตแพทยศาสตร์บัณฑิต 8 จังหวัดภาคเหนือ ม.พะเยา 2558

มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการรับนิสิตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

กําหนดการรับสมัคร

 • 3 – 20 พฤศจิกายน 2557
 • (หน้า 2)

ไม่อยากพลาดข่าวรับตรง กรุณาปฏิบัติดังนี้ (คลิ๊ก)

สาขาที่เปิดรับ

 • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
 • (หน้า 3)

คุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธมยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมีผลการสอบ O-NET ในวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนนิสิต
 • (หน้า 3)

จำนวนรับ

 • 12 คน
 • (หน้า 5)

วิธีสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
 • (หน้า 6)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8